Chairman
Shri Hari Krishna Chaudhary
Vikram India Ltd.
Vice-Chairman
Shri Vikram Swarup
Paharpur Cooling Towers Ltd.
Secretary
Shri Sajjan Bhajanka
Century Plyboards (I) Ltd.
Treasurer
Shri Jaydeep Chitlangia
Madhya Bharat Papers Ltd
MEMBERS
Shri Prahlad Rai Agarwala
Rupa & Co. Ltd
Shri Sajan Kumar Bansal
Skipper Ltd.
Shri Hari Prasad Budhia
Patton Group
Shri Shyam Sundar Kejriwal
Kiswok Industries Pvt. Ltd.
Shri Sundeep Shah
Eastern Silk Industries Ltd.
Shri Dharam Chand Agarwal
Hi-Tech Systems & Services Ltd.
Shri Mahabir Prasad Agarwal
Shyam Steel & Power Ltd.
Shri Suresh C. Bansal
Beekay Steel Industries Ltd.
Shri Manish Periwal
Pioneer Urban Land & Infrastructure Ltd.
Shri Narain Prasad Dalmia
Dalmia Securities Pvt Ltd.
Shri Mahendra Kumar Jalan
MKJ Enterprises Ltd.
Shri Vishambhar Saran
Visa Steel Ltd.
Shri Dayaram Agarwal
RGA Software Systems Pvt Ltd.
Shri Sanjay Agarwal
Century Plyboard (I) Ltd.
Shri Kamal Kumar Dugar
K K Dugar & Co.
Shri Narhari Prasad K. Koya
Indian Coal Agency
Shri Gaurav Swarup
Paharpur Cooling Towers Ltd.
Shri Siddharth Swarup
Paharpur Cooling Towers Ltd.